Renditingimused

RENDITINGIMUSED:

 1. Renditav inventar antakse kliendile üle arvel või hinnapakkumises märgitud ajal, kohas ja mahus. Inventari vastuvõtmise hetkest kuni tagastamiseni läheb rentnikule üle inventari valdus- ja kasutusõigus ning täielik varaline vastutus. Rentnik kohustub tegema endast oleneva üritusel osalejate ohutuse tagamiseks (nt katkestama telgi kasutuse äärmuslike ilmastikuolude korral).
 2. Kõik pretensioonid renditava inventari suhtes tuleb esitada inventari üleandmise päeval ja enne kasutust. Hilisemaid pretensioone ei arvestata ja ilmnenud puudused loetakse tekkinuks rentniku valduses olnud rendiperioodi vältel.
 3. Rentnik kohustub kasutama renditud inventari heaperemehelikult ja sihipäraselt. Rentnik kohustub tagastama täpselt sama inventari, samas seisukorras ja koguses vastavalt arvele või hinnapakkumisele.
 4. Inventari kahjustamise, hävimise või kadumise korral kohustub rentnik hüvitama vara parandamise või asendamisega seotud kulutused. Renditoote hüvitise suuruseks on samaväärse uue toote maksumus, lauanõude puhul on selleks rendileandja kodulehel (www.pidutelk.ee) vastava toote kirjelduse juures märgitud kaotatud või lõhutud toote hüvitis. Inventari remontimine rentniku poolt ei ole lubatud.
 5. Hinna sisse on arvestatud telkide kinnitamine vaiadega. Klient peab informeerima enne paigaldust võimalike kaablite, torustike vms kommunikatsioonide asukohast pinnases ning tagama vajalikud kooskõlastused tööde teostamiseks. Juhul kui ei ole võimalik telke vaiadega kinnitada, lisandub raskuste tasu.
 6. Rentnikul on keelatud omavoliliselt teha teenusepakkuja poolt paigaldatud telkide juures ohutust vähendavaid muudatusi (nt eemaldada rihmasid, vaiasid, konstruktsiooni detaile jms), paigaldada telgi seinte külge mistahes esemeid teibi, klambrite, nõelte vms kinnitusvahenditega. Kokkuleppeliselt on lubatud seinte eemaldamine/paigaldamine ja kergemate esemete (nt plakatid, sildid, lipud) riputamine telgi raami külge. Paigaldatud dekoratsioonid peab rentnik eemaldama enne telkide mahavõtmist.
 7. Rendihind sisaldab renditud nõude ja tekstiilide pesuteenust, kuid ei sisalda nende keemilist puhastust, näiteks küünlarasva, pliiatsi jälgede eemaldamist jms. Tekstiile ei ole lubatud õmmelda, pesta, kinnitada nõeltega, klambritega.
  Rendihind ei sisalda laudadele katmist ja koristamist.
 8. Teenusepakkuja on arvestanud, et inventari transport, paigaldus ja mahavõtt toimub ajavahemikus 08.00-20.00, väljaspool nimetatud kellaaegu võib lisanduda teenuse hinnale lisatasu.
 9. Teenusepakkujal on õigus ettenägematute asjaolude korral (nt halvad ilmastikutingimused, ebasobivad paigaldusolud vms) keelduda teenuse osutamisest.
 10. Käesolevaga kinnitab rentnik, et tal on tellija/ettevõtte esindajana õigus tellimust kinnitada. Juhul, kui kinnitanud isikul selleks õigus puudub, vastutab ta renditingimustes toodud kohustuste täitmise eest isiklikult.
 11. Hinnapakkumise kinnitamise, arve allkirjastamise või tasumisega kinnitab rentnik, et on tutvunud ja aktsepteerib käesolevaid renditingimusi.